Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż obrabiarek

Kategoria: Aktualności | Dodane 01.12.2020 o godzinie 08:35

 

Bydgoszcz dnia 30.11.2020 r.

 

Fabryka  Obrabiarek do Drewna  Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z siedzibą przy ul. Nakielskiej  53

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1. Sprzedaż obrabiarek po przeprowadzonym remoncie kapitalnym wg wykazu poniżej:

- Wiertarka promieniowa GRV 554  H. Cegielski

- Tokarka TUR 630 M x 3000 

- Tokarka 50 S x 2000

- Szlifierka do wałków Jotes A 440 N Ponar Łódź

- Honownica SZS 200 x 1000 C / DDR VEB Naumberg

- Dłutownica pionowa DAA 16 Tarnobrzeska Fabryka Obrabiarek

- Dłutownica pionowa 7405 / ZSRR

- Frezarka pionowa FSS-400

 

Oferta powinna zawierać:

- zakres przeprowadzonego remontu oferowanej obrabiarki

- specyfikację wyposażenia obrabiarki, w tym urządzenia bezpieczeństwa, przeciwwypadkowych, je

- wykaz parametrów obrabiarki po przeprowadzonym remoncie (deklarację zgodności z parametrami nowej obrabiarki wg DTR)

- informację o dostarczeniu z maszyną deklaracji zgodności WE lub oświadczenia zgodności z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy  

- informację o dostarczeniu z maszyną pełnej dokumentacji technicznej obrabiarki

- cenę maszyny

- opcjonalnie wersję wyceny obejmującej w rozliczeniu obrabiarkę zakwalifikowaną do remontu kapitalnego, będącą w posiadaniu FOD Sp. z o.o.

- warunki transportu (w cenie oferty transport maszyny do nowej siedziby FOD Sp. z o.o.: Trzeciewiec 40, kod pocztowy 86-022, gmina Dobrcz)

- warunki płatności

- warunki gwarancji (na okres min. 12 miesięcy)

- termin dostawy (pożądany przez FOD Sp. z o.o. termin dostawy: luty 2021 r.)

 

2. Sprzedaż konwencjonalnych obrabiarek nowych lub używanych (w pełni sprawnych i nie starszych niż 5 letnie) spełniających następujące podstawowe parametry techniczne:

 

- wiertarka promieniowa

minimalny wysięg wrzeciona: max. 430 mm

maksymalny wysięg wrzeciona: min. 2000 mm

maksymalna średnica wiercenia: min. 50 mm

powierzchnia robocza podstawy: min. 2000 x 1000 mm

najmniejsza odległość wrzeciona od powierzchni roboczej podstawy: max. 450 mm

największa odległość wrzeciona od powierzchni roboczej podstawy: min. 1200 mm

 

- tokarka

długość toczenia: 3000 mm

największa średnica toczenia nad łożem: min. 630 mm

największa średnica toczenia nad suportem: min. 380 mm

średnica przelotu wrzeciona: min. 90 mm

wyposażenie w lunetę i podtrzymkę

 

 

- tokarka

długość toczenia: 1500 mm

największa średnica toczenia nad łożem: min. 500 mm

największa średnica toczenia nad suportem: min. 300 mm

średnica przelotu wrzeciona: min. 71,5 mm

wyposażenie w lunetę i podtrzymkę

 

- szlifierka do wałków

długość szlifowania: 1500 mm

wznios kłów: min 150 mm

maksymalna średnica szlifowania: min. 300 mm

skręt wrzeciennika ściernicy: min. +/- 30 stopni

stetowanie falownikiem

wyposażenie w lunetę i podtrzymkę

 

maksymalna waga obrabianego przedmiotu: min. 50 kg w uchwycie, min. 130 kg w kłach

 

 

 

- dłutownica pionowa

średnica robocza stołu: min. 800 mm

maksymalny skok suwaka: min. 400 mm

wyposażenie w uchwyt samocentrujący

 

- dłutownica pionowa

średnica robocza stołu: min. 450 mm

maksymalny skok suwaka: min. 160 mm

wyposażenie w uchwyt samocentrujący

 

 

- honownica

maksymalny skok: min. 1250 mm

średnica obrabianego otworu: od max. 25 mm do min. 260 mm

wymiary stołu: min. 500 x 1250 mm

 

- frezarka pionowa

powierzchnia robocza stołu: min. 400 x 1600 mm

maksymalne przesunięcie stołu wzdłużne: min. 1120 mm

maksymalne przesunięcie stołu poprzeczne: min. 345 mm

maksymalne przesunięcie stołu pionowe: min. 400 mm

 

maksymalna odległość czoła wrzeciona od stołu: min. 500 mm

minimalna odległość czoła wrzeciona od stołu: max. 100 mm

skręt wrzeciona od osi pionowej: min. +/- 45 stopni

 

 

 

Oferta powinna zawierać:

- specyfikację wyposażenia obrabiarki, w tym urządzeń bezpieczeństwa, przeciwwypadkowych,  jeśli występują

- wykaz parametrów obrabiarki

- informację o dostarczeniu z maszyną deklaracji zgodności WE

- informację o dostarczeniu z maszyną pełnej dokumentacji technicznej obrabiarki

- cenę maszyny

- warunki transportu (w cenie oferty transport maszyny do nowej siedziby FOD Sp. z o.o.: Trzeciewiec 40, kod pocztowy 86-022, gmina Dobrcz)

- warunki płatności

- warunki gwarancji

- warunki serwisu

- warunki szkolenia (szkolenie z obsługi maszyny w cenie oferty)

- termin dostawy (pożądany przez FOD Sp. z o.o. termin dostawy: luty 2021 r.)

 

 

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 09.12.2020 r. na adres mailowy:

fod@fod.com.pl   oraz  do wiadomości: wlodzimierz.boronski@fod.com.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Oferta na sprzedaż obrabiarek dla FOD Bydgoszcz”

Oferty przesłane po tym terminie mogą nie zostać uwzględnione przy wyborze oferty.               

 

 

Podstawowe kryteria wyboru ofert.

Przy wyborze dostawcy, oprócz warunków sprzedaży i innych określonych w złożonej ofercie oraz, w przypadku maszyn nowych i używanych, spełnienia przez nie wymaganych w zapytaniu podstawowych parametrów technicznych, brane będą pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: pozostałe, nie wymienione w zapytaniu parametry techniczne obrabiarek, w przypadku obrabiarek po remoncie kapitalnym – jego zakres, wyposażenie oferowanych obrabiarek, jakość (renoma producenta maszyny, wykonawcy remontu oraz producenta zastosowanych komponentów i wyposażenia), przedstawiona ilość oraz ranga referencji dotyczących oferenta oraz oferowanych nowych lub używanych obrabiarek. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo przy podejmowaniu decyzji o wyborze oferty, do korekty przedstawionych w ogłoszeniu podstawowych parametrów technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, podjęcia dodatkowych negocjacji z jednym lub większą liczbą oferentów, wyboru oferty spoza nadesłanych w tym trybie, a także zakończenia postępowania bez wyboru oferty.