PRACA DLA SAMODZIELNY KSIĘGOWY, KIEROWNIK WYDZIAŁU PRODUKCJI

Kategoria: Aktualności | Dodane 25.05.2021 o godzinie 10:49

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. – firma z ponad 155-letnim doświadczeniem na rynku, wiodący w branży producent maszyn i urządzeń
do obróbki drewna,

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Miejsce pracy: Trzeciewiec, gmina Dobrcz

Samodzielna księgowa

WYMAGANIA WZGLĘDEM KANDYDATA:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 5 lat),
 • znajomość programów do księgowości,
 • rzetelność i uczciwość w wykonywaniu pracy.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
 • sporządzanie raportów i statystyk

 

Specjalista ds. kadr i płac

WYMAGANIA WZGLĘDEM KANDYDATA:

 • doświadczenia w kadrach i płacach
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • dokładność, systematyczność i konsekwencja
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • rejestracja i aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie umów, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, rachunków do wynagrodzeń
 • wprowadzanie i kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • kontrola ważności dokumentów legalizacyjnych
 • kompletacja dokumentów pracowniczych - sporządzanie teczek osobowych
 • rozliczanie ewidencji czasu pracy, raportów godzinowych i naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie dokumentacji ZUS, PFRON

 

Kierownik Wydziału produkcji i utrzymania ruchu

WYMAGANIA WZGLĘDEM KANDYDATA:

 • Wykształcenie minimum średnie o profilu technicznym, preferowane wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi,
 • Zdolności interpersonalne z zakresu organizacji pracy własnej, komunikacji i współpracy w zespole,
 • Samodzielność, samoorganizacja czasu pracy,
 • Zaangażowanie i terminowość,
 • Umiejętność komunikacji i współpracy z przedstawicielami innych działów,
 • Znajomość technik zarządzania i planowania produkcji,
 • Nastawienie na cel i realizację planu produkcyjnego,
 • Dyspozycyjność, punktualność i odpowiedzialność,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Znajomość obsługi Pakietu MS Office,

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 • Zarządzanie procesem produkcyjnym z zachowaniem wymagań jakościowych i terminów realizacji,
 • Zarządzanie zespołem pracowników z uwzględnieniem działań podnoszących ich zawodowe kwalifikacje,
 • Kierowanie procesem utrzymania ciągłości produkcji na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Planowanie, wykonywanie i zlecanie remontów maszyn i pozostałej infrastruktury zakładu w celu utrzymania pełnych zdolności produkcyjnych firmy oraz zapewnienia higieny i bezpieczeństwa pracy,
 • Udział w planowaniu budżetu produkcyjnego oraz odpowiedzialności za kontrolę kosztów produkcyjnych,
 • Wykonywanie raportów, analiz i prognoz dotyczących Wydziału,
 • Stały nadzór nad jakością i terminowością realizowanych zleceń produkcyjnych, zgłaszanie propozycji oraz wdrażanie działań mających na celu optymalizację procesów produkcyjnych,
 • Zapewnienie wymaganej jakości oraz optymalnej wydajności produkcji,
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, przestrzeganie obowiązujących instrukcji, przepisów i procedur,
 • Współpraca z innymi działami i komórkami w zakresie prawidłowej realizacji zadań produkcyjnych,

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać na adres praca@fod.com.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”