PRZENOŚNIK POPRZECZNY FBCB

PRZENOŚNIK POPRZECZNY FBCB

Przeznaczenie

Przenosnik poprzeczny z wyrzutnikiem

Przenośnik poprzeczny z wyrzutnikiem przeznaczony do mechanizacji tartaków spełnia funkcję magazynu buforowego kłód przeznaczonych do przecierania na traku . Produkowany w wersjach FBCA i FBCB w wykonaniu prawym lub lewym.

Załadunek kłód na przenośnik odbywa się przy pomocy wózka chwytakowego.

Przenośnik poprzeczny ściśle współpracuje z wyrzutnikiem, który dozuje pojedynczo kłody na podajnik wzdłużny lub bezpośrednio na wózek podawczy DTBF i podporowy DTCB.Taki sposób podawania kłód zasadniczo zwiększa wydajność przecierania surowca i umożliwia pracę tzw. czoło w czoło.

Szczegóły techniczne

Przenośnik poprzeczny składa się z ramy spawanej z kształtowników. Z uwagi na transport ramy do użytkownika, rama jest konstrukcja dzieloną.

Na ramie umieszczony jest wał napędowy z kołami łańcuchowymi oraz koła łańcuchowe napinające. Koła łańcuchowe na wale napędowym z kołami łańcuchowymi napinającymi połączone są łańcuchami pociągowymi.

Napędy przenośnika łańcuchowego oraz wyrzutnika realizowane są z oddzielnych motoreduktorów.

Sterowanie przenośnikiem i wyrzutnikiem odbywa się z pulpitu wózka DTBF lub z niezależnego pulpitu.

Podajniki na życzenie mogą być produkowane w innych wymiarach.

Podstawowe dane techniczne Jednostka Wartość
Największa długość przenoszonych kłód mm 12000
Dopuszczalne obciążenie podajnika kłodami kg 4000
Prędkość przenoszenia kłód z podajnika na wyrzutnik m/sek 0,10
Wymiary gabarytowe
Długość mm 8800
Szerokość (z wyrzutnikiem) mm 8700
Wysokość mm 1900
Masa kg 4000
Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z modernizacji obrabiarek.