PRZETARG nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Śluzowej

Kategoria: Aktualności | Dodane 01.02.2024 o godzinie 12:52

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.  

ogłasza PRZETARG nieograniczony

na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Śluzowej.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Śluzowej, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną nr 35 (obręb ewidencyjny 0058), o powierzchni 0,2774 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW BY1B/00004674/0.

 

Przetarg odbędzie się w formie pisemnej. Oferenci zobowiązani są złożyć Organizatorowi pisemne oferty w terminie do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 15:00.

 

Treść ogłoszenia i szczegóły przetargu w poniższych załącznikach:  

internalfiles/file/Og%C5%82oszenie%20o%20przetargu%2020_02_2024.pdf

internalfiles/file/o%C5%9Bwiadczenie%20uczestnika%2002_24.pdf