Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych

Kategoria: Aktualności | Dodane 16.09.2020 o godzinie 12:02

Bydgoszcz dnia 16.09.2020 r.

 Fabryka  Obrabiarek do Drewna  Sp. z o.o. w Bydgoszczy z siedzibą przy     ul. Nakielskiej  53

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych (remontowo - modernizacyjnych) budynku hali produkcyjnej i budynku administracyjnego położonych  w Trzeciewcu 40 gmina Dobrcz.

 

1.      Hala produkcyjna :

-  wykonanie stóp fundamentowych pod słupy suwnic

-  wykonanie fundamentów pod maszyny i urządzenia

-  modernizacja pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych

-  wykonanie kontrolnych odwiertów geologicznych po stronie wykonawcy

     2.    Budynek administracyjny:

            -  modernizacja pomieszczeń biurowych

            -  modernizacja pomieszczeń administracyjnych

            -  modernizacja pomieszczeń socjalnych 

 

Szczegółowy  zakres robót został określony w załączonych przedmiarach. Dokumentacja na wykonanie robót dostępna do wglądu w siedzibie FOD przy ul. Nakielskiej 53 lub  drogą elektroniczną po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem FOD   pod nr. tel. 52 325 87 08 lub 696 422 144.

Termin składania ofert do  30.09.2020 r. do godz. 12.00

Termin wykonania wszystkich wymienionych w ogłoszeniu robót: do dnia 29.01.2021 r.

Oferty prosimy składać wyłącznie w zaklejonych kopertach z napisem

„OFERTA NA ROBOTY BUDOWLANE FOD BYDGOSZCZ”

w sekretariacie przy ul. Nakielskiej 53

 

Oferty winny określać proponowane wynagrodzenie ryczałtowe, przy czym do oferty należy załączyć kalkulację oferowanego ryczałtu, przynajmniej w formie uproszczonego kosztorysu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, podjęcia dodatkowych negocjacji z jednym lub większą liczbą oferentów, a także zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Uzupełnienie przedmiarów robót do ogłoszenia

Przedmiar robót