Zaproszenie do składania ofert - remont kapitalny obrabiarek, sprzedaż obrabiarek oraz sprzedaż konwencjonalnych obrabiarek nowych lub używanych

Kategoria: Aktualności | Dodane 16.10.2020 o godzinie 10:24

 

                                                                                                              Bydgoszcz dnia 16.10.2020 r.

 

Fabryka  Obrabiarek do Drewna  Sp. z o.o. w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Nakielskiej 53

 zaprasza do złożenia ofert na:

 

1. Remont kapitalny następujących obrabiarek:

- Wiertarka promieniowa GRV 554  H. Cegielski

- Tokarka TUR 630 M x 3000 

- Tokarka 50 S x 2000

- Szlifierka do wałków Jotes A 440 N Ponar Łódź

- Honownica SZS 200 x 1000 C / DDR VEB Naumberg

- Dłutownica pionowa DAA 16 Tarnobrzeska Fabryka Obrabiarek

- Dłutownica pionowa 7405 / ZSRR

- Frezarka pionowa FSS-400

 

2. Sprzedaż obrabiarek wg wykazu jak w pkt. 1 lub o zbliżonych parametrach będących po kapitalnym remoncie ( z gwarancją na min. 1 rok)

 

3. Sprzedaż konwencjonalnych obrabiarek nowych lub używanych (w pełni sprawnych i nie starszych niż 5 letnie) spełniających następujące podstawowe parametry techniczne:

 

- wiertarka promieniowa

minimalny wysięg wrzeciona: max. 430 mm

maksymalny wysięg wrzeciona: min. 2000 mm

maksymalna średnica wiercenia: min. 50 mm

powierzchnia robocza podstawy: min. 2000 x 1000 mm

najmniejsza odległość wrzeciona od powierzchni roboczej podstawy: max. 450 mm

największa odległość wrzeciona od powierzchni roboczej podstawy: min. 1200 mm

 

- tokarka

długość toczenia: 3000 mm

największa średnica toczenia nad łożem: min. 630 mm

największa średnica toczenia nad suportem: min. 380 mm

średnica przelotu wrzeciona: min. 90 mm

wyposażenie w lunetę i podtrzymkę

 

 

- tokarka

długość toczenia: 1500 mm

największa średnica toczenia nad łożem: min. 500 mm

największa średnica toczenia nad suportem: min. 300 mm

średnica przelotu wrzeciona: min. 71,5 mm

wyposażenie w lunetę i podtrzymkę

 

- szlifierka do wałków

długość szlifowania: 1500 mm

wznios kłów: min 150 mm

maksymalna średnica szlifowania: min. 300 mm

skręt wrzeciennika ściernicy: min. +/- 30 stopni

sterowanie falownikiem

wyposażenie w lunetę i podtrzymkę

maksymalna waga obrabianego przedmiotu: min. 50 kg w uchwycie, min. 130 kg w kłach

 

 

- dłutownica pionowa

średnica robocza stołu: min. 800 mm

maksymalny skok suwaka: min. 400 mm

wyposażenie w uchwyt samocentrujący

 

- dłutownica pionowa

średnica robocza stołu: min. 450 mm

maksymalny skok suwaka: min. 160 mm

wyposażenie w uchwyt samocentrujący

 

 

- honownica

maksymalny skok: min. 1250 mm

średnica obrabianego otworu: od max. 25 mm do min. 260 mm

wymiary stołu: min. 500 x 1250 mm

 

- frezarka pionowa

powierzchnia robocza stołu: min. 400 x 1600 mm

maksymalne przesunięcie stołu wzdłużne: min. 1120 mm

maksymalne przesunięcie stołu poprzeczne: min. 345 mm

maksymalne przesunięcie stołu pionowe: min. 400 mm

maksymalna odległość czoła wrzeciona od stołu: min. 500 mm

minimalna odległość czoła wrzeciona od stołu: max. 100 mm

skręt wrzeciona od osi pionowej: min. +/- 45 stopni

 

 

Termin składania ofert do  30.10.2020 r. do godz. 12.00

Termin dostawy obrabiarek: do 15.01.2021 r.

 

Oferty prosimy przesyłać wyłącznie w zaklejonych kopertach z napisem:

„OFERTA NA REMONT / SPRZEDAŻ OBRABIAREK DLA FOD BYDGOSZCZ”

na adres: Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz

z dopiskiem „Sekretariat”


Podstawowe kryteria wyboru ofert.

Przy wyborze wykonawcy, oprócz spełnienia przez obrabiarki wymaganych w zapytaniu podstawowych parametrów technicznych, brane będą pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: pozostałe, nie wymienione w zapytaniu parametry techniczne obrabiarek, w przypadku remontu kapitalnego – jego zakres wyszczególniony w załączonej do oferty specyfikacji, wyposażenie oferowanych obrabiarek, jakość (renoma producenta / wykonawcy) obrabiarek, remontu oraz zastosowanych komponentów i wyposażenia, przedstawiona ilość oraz ranga referencji dotyczących oferenta oraz oferowanych obrabiarek, cena i warunki płatności, termin wykonania, warunki dostawy oraz warunki gwarancji i dostępność serwisu.

Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo przy podejmowaniu decyzji o wyborze oferty, do korekty przedstawionych w ogłoszeniu podstawowych parametrów technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, podjęcia dodatkowych negocjacji z jednym lub większą liczbą oferentów, a także zakończenia postępowania bez wyboru oferty.