PODAJNIK KRÓTKICH KŁÓD DO TRAKA FTAA-60

PODAJNIK KRÓTKICH KŁÓD DO TRAKA FTAA-60

Przeznaczenie

Podajnik krótkich kłód dla traka FTAA-60

Podajnik krótkich kłód jest przystawką do traka FTAA-60 umożliwiającą podawanie i przecieranie wyrzynków. Znajduje zastosowanie przy produkcj krótkich elementów drzewnych, a także przy produkcji palet.

Szczegóły techniczne

Całość jest konstrukcją spawaną, składającą się z podzespołu korpusu, prowadnicy, nogi oraz układu dodatkowych górnych walców posuwowych traka.

Na zamontowanych walcach posuwowych przewidzianych dla króciaków można bez ich wymiany prowadzić przecieranie dłużycy.

Zespół podawania krótkich kłód napędzany jest od napędu posuwowego, przez dolny walec traka, dwoma łańcuchami transportowymi.

Przy podajniku zamontowanym do traka u producenta, koła łańcuchowe napędzające podajnik osadzone są na przednim dolnym walcu posuwowym. 

Podstawowe dane techniczne Jednostka Wartość
Średnica kłód (zgodnie z prześwitem traka):
max mm 540
min mm 100
Najmniejsza długość kłód mm 1000
Długość robocza przenośnika mm 700x750x2760

 

Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z modernizacji obrabiarek.