КОНТАКТЫ

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

ul. Nakielska 53
85-347 Bydgoszcz

тел. +48 52 325 87 00
факс +48 52 373 61 63 
fod@fod.com.pl 

Понедельник – Пятница 7:00 - 15:00

KRS 0000080451 NIP 554-031-27-63 Kapitał Zakładowy 4 800 000 PLN, w całości wpłacony.

???? ?????????

tel. +48 52 325 87 00
fax +48 52 373 61 63 
fod@fod.com.pl

???????

tel. +48 52 325 87 05
tel. +48 52 325 87 06
kom. +48 797 186 165
kom. +48 797 185 445
fax +48 52 373 61 63
sprzedaz@fod.com.pl

????????? ? ???????

tel. +48 52 325 87 10
tel. +48 52 325 87 11
fax +48 52 373 61 63
logistyka@fod.com.pl