PRZENOŚNIK POPRZECZNY FBCA

PRZENOŚNIK POPRZECZNY FBCA

Przeznaczenie

Przenosnik poprzeczny z wyrzutnikiem

Przenośnik poprzeczny z wyrzutnikiem przeznaczony do mechanizacji tartaków spełnia funkcję magazynu buforowego kłód przeznaczonych do przecierania na traku . Produkowany w wersjach FBCA i FBCB w wykonaniu prawym lub lewym.

Załadunek kłód na przenośnik odbywa się przy pomocy wózka chwytakowego.
Przenośnik poprzeczny ściśle współpracuje z wyrzutnikiem, który dozuje pojedynczo kłody na podajnik wzdłużny lub bezpośrednio na wózek podawczy DTBF i podporowy DTCB. Taki sposób podawania kłód zasadniczo zwiększa wydajność przecierania surowca i umożliwia pracę tzw. czoło w czoło.

Szczegóły techniczne

Przenośnik poprzeczny składa się z ramy spawanej z kształtowników. Z uwagi na transport ramy do użytkownika, rama jest konstrukcja dzieloną.

Na ramie umieszczony jest wał napędowy z kołami łańcuchowymi oraz koła łańcuchowe napinające. Koła łańcuchowe na wale napędowym z kołami łańcuchowymi napinającymi połączone są łańcuchami pociągowymi.

Napędy przenośnika łańcuchowego oraz wyrzutnika realizowane są z oddzielnych motoreduktorów.

Sterowanie przenośnikiem i wyrzutnikiem odbywa się z pulpitu wózka DTBF lub z niezależnego pulpitu.

Podajniki na życzenie mogą być produkowane w innych wymiarach.

Podstawowe dane techniczne Jednostka FBCA-300 FBCA 300/6
Największa długość przenoszonych kłód mm 6000 8000
Dopuszczalne obciążenie podajnika kłodami kg 2000 3000
Prędkość przenoszenia kłód z podajnika na wyrzutnik m/sek 0,15 0,15
Wymiary gabarytowe
Długość mm 4040 6640
Szerokość (z wyrzutnikiem) mm 4200 4200
Wysokość mm 1270 1270
Masa kg 2000 3000

Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z modernizacji obrabiarek.