URZĄDZENIE ODBIORCZE DTKC

URZĄDZENIE ODBIORCZE DTKC

Przeznaczenie

Urządzenie rozdzielcze przetartego drewna z walcami odbiorczymiI  DTKC

Urządzenie rozdzielcze wyposażone w zespół walców odbiorczych służy do prowadzenia przetartego materiału głównego oraz usuwania z przestrzeni roboczej traka tarcicy bocznej i krótkich odpadów z procesu przecierania. Przy zastosowaniu mechanizacji po stronie odbiorczej traka eliminuje zasadniczo konieczność obsługi.

Zastosowane walce stabilizują pracę traka i  poprawiają warunki bezpieczeństwa pracy  przez ograniczenie niekontrolowanych ruchów tarcicy i odpadów oraz niedopuszczenie do pozostawania ich w przestrzeni roboczej traka. 

Walce składające się z zębatych tarcz są dociskane w kierunku płyt urządzenia rozdzielczego przy pomocy cylindrów oraz napędzane silnikami hydraulicznymi. Prędkość obrotowa walców zapewnia odprowadzenie tarcicy nawet przy maksymalnym posuwie na traku. Zastosowane walce odbiorcze  znacznie ułatwiją odbiór drewna za trakiem i ograniczają do minimum konieczność interwencji  w strefie niebezpiecznej.

Podzespół walców odbiorczych urządzenia rozdzielczego służy także do usuwania z przestrzeni roboczej traka krótkich odpadów z procesu przecierania oraz zapobiegania urazom obsługi traków po jego odbiorczej stronie poprzez ograniczenie swobody w przemieszczaniu się tarcicy, łat i odpadów.

Szczegóły techniczne

Podzespół składa się z dwóch walców odbiorczych (prawego i lewego) napędzanych hydraulicznie ze zbiornika hydraulicznego traka.

Elementami wykonawczymi są dwa silniki hydrauliczne typu DANFOS, umieszczone po górnej stronie walców odbiorczych.

Walce umieszczone są obrotowo na kolumnie związanej połączeniem śrubowym z ramą stołu korpusem urządzenia rozdzielczego.

Docisk walców do surowca odbywa się cylindrami hydraulicznymi.

 

Dane techniczno-eksploatacyjne:

  • największy rozstaw walców - 650 mm,
  • ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym - 40 atmosfer (zgodnie z ciśnieniem podnoszenia walców traka),
  • obroty walców odbierających - 23 obr./min.,
  • średnica walców - 315 mm,
  • masa - 580 kg.

Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z modernizacji obrabiarek.